دوست دارید بیشتر با ما آشنا بشید؟

همه چیز از سال 1395شروع شد . نبود منابع خوب و با کیفیت فارسی و همچنین فارسی سازی نرم افزار ها به وضوح حس میشد و این بود که ما تصمیم گرفتیم کلاسیک

ایرانیان را در شهریور ماه بنیان گذاری کنیم. یوتیوب یک منبع یادگیری به صورت جهانی و عالی  هست ولی متاسفانه شاید گاهی از اوقات بعضی از افراد آشنایی اگر چه کم به

زبان انگلیسی نداشته باشند . بنابر این تصمیم بر آن گرفتیم که این کار دشوار را برای کاربران مبتدی آسون تر کنیم 

تیم ما

حسن رفعت جو 
برنامه نویس سی شارپ و بنیان گذار کلاسیک ایرانیان