اگر فکر می کنید که در زمینه ای تخصص دارید میتونید به جمع مدرس های ما اضافه بشید و محفل ما رو گرم کنید . خوشحال میشیم که شما در جمع بزرگ ما باشید